Tipuri de date SQL

Tipurile de date din SQL ne ajuta sa specificam tipul de date ce poate fi primit de o anumita coloana a unui tabel.

Puteti defini aceste tipuri de date la crearea unui tabel.

Aceste tipuri de date se impart in 4 categorii:

  • Numerice
  • Data/Timp
  • String
  • Binar

Tipul de date Numerice

Tipul De La Pana La
bigint -9,223,372,036,854,775,808 9,223,372,036,854,775,807
int -2,147,483,648 2,147,483,647
smallint -32,768 32,767
tinyint 0 255
bit 0 1
decimal -10^38 + 1 10^38 -1
numeric -10^38 + 1 10^38-1
money -922,337,203,685,477.5808 922,337,203,685,477.5807
smallmoney -214,748.3648 214,748.3647
 float -1.79E + 308  1.79E + 308
 real  -3.40E + 38  3.40E + 38

Data si Timpul

Tipul De La Pana La
datetime 1 Ianuarie 1753 31 Decembrie 9999
smalldatetime 1 Ianuarie 1900 6 Iunie 2079
date Salveaza o data in formatul: June 30, 1991
time Salveaza timpul in formatul: 12:30 P.M

Stringuri

Tipul De La Pana La
 char  — Pana la o lungime de 8000 caractere (Lungime fixa).
 varchar  — Pana la o lungime de 8000 caractere (Lungime variabila)
 varchar(max)  —  Lungime maxima de 231 caractere (Lungime variabila).
 text  — Lungime variabila, maxim 2,147,483,647 caractere.
 nchar  —  Pana la o lungime de 4000 caractere (Lungime fixa).
 nvarchar  —  Pana la o lungime de 4000 caractere (Lungime variabila).
 nvarchar(max)  —  Lungime maxima de 231 caractere (Lungime variabila).
 ntext  —  Lungime variabila, maxim 1,073,741,823 caractere.

Date Binare

Tipul Descrierea
binary Lungime maxima de 8000 caractere (Lungime Fixa)
varbinary Lungime maxima de 8000 caractere (Lungime Variabila)
varbinary(max) Lungime maxima de 231 caractere (Lungime Variabila)
image Lungime maxima de 2,147,483,647 bytes. ( Lungime variabila)

Alte tipuri de date

Tipul Descrierea
sql_variant Stocheaza valoarile diverselor tipuri de date SQL Server, cu exceptia text, ntext si timestamp
timestamp Stocheaza un numar unic ce se updateaza de fiecare data cand un rand este updatat
uniqidentifier Stocheaza un identificator global unic (GUID)
xml Stocheaza date XML.
cursor Referinta catre un obiect de tip cursor.
table Stocheaza un rezultat pentru oprocesare ulterioara.
Avem un cod de conduita.
Folosim cookie-uri pentru a oferi functionalitatile critice ale aplicatiei Invata-Programare. Folosim cookie-uri si pentru a analiza traficul, pentru care e nevoie de consimtamantul dvs. explicit.