Stergerea unui tabel

Comanda SQl DROP TABLE este folosita pentru a sterge un tabel impreuna cu toate datele din el .

Sintaxa de baza a acestei comenzi este urmatoarea:

DROP TABLE numeTabel;

Daca va amintiti din lectia precedenta, am creat tabelul angajati care arata in felul urmator:

DESC angajati;
+---------+---------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+---------+---------------+------+-----+---------+-------+
| ID   | int(11)    | NO  | PRI |     |    |
| Nume  | varchar(20)  | NO  |   |     |    |
| Varsta | int(11)    | NO  |   |     |    |
| Adresa | varchar(255) | YES |   | NULL  |    |
| Salariu | decimal(18,2) | YES |   | NULL  |    |
+---------+---------------+------+-----+---------+-------+

Deci, am folosit comanda DESC pentru a vedea ca tabelul angajati inca mai este pe server, iar acum putem da comanda de stergere.

DROP TABLE angajati;

Acum, daca incercam iar sa dam comanda DESC pe tabelul angajati primim urmatoarea eroare:

SQL> DESC angajati;
ERROR 1146 (42S02): Table 'bdTest.angajati' doesn't exist
Avem un cod de conduita.
Folosim cookie-uri pentru a oferi functionalitatile critice ale aplicatiei Invata-Programare. Folosim cookie-uri si pentru a analiza traficul, pentru care e nevoie de consimtamantul dvs. explicit.