Inserare de informatii (INSERT INTO)

Comanda INSERT INTO este folosita la inserarea de noi informatii (randuri sau tupluri) intr-un anumit tabel al bazei de date.

Sintaxa

Exista doua sintaxe pentru inserarea de informatii:

INSERT INTO numeTabel (Coloana1, Coloana2, Coloana3,...ColoanaN)] 
VALUES (Valoare1, Valoare2, Valoare3,...ValoareN);

Aici, Coloana1, Coloana2, ColoanaN sunt numele date coloanelor cand ati creat tabelul.

Sintaxa de mai sus se foloseste atunci cand doriti sa adaugati informatii decat in anumite coloane din tabel si sa le omiteti pe altele.

Asigurativa ca datele din sectiunea VALUES() sunt trecuta in ordinea coloanelor din INSERT INTO.Sintaxa de mai jos se foloseste atunci cand doriti sa completati toate coloanele tabelei:

INSERT INTO numeTabel VALUES (Valoare1,Valoare2,Valoare3,...ValoareN);

Exemplu

Iata un exemplu concret de INSERT:

INSERT INTO angajati (ID, Nume , Varsta, Adresa, Salariu)
VALUES (1, 'Mihai', 22, 'Bucuresti str. xxx', 5000.00 );

INSERT INTO angajati (ID, Nume , Varsta, Adresa, Salariu)
VALUES (2, 'Alex', 27, 'Bucuresti str. yyy', 2000.00 );

Puteti adauga informatii in baza de date si cu cealalta sintaxa:

INSERT INTO angajati 
VALUES (2, 'Alex', 27, 'Bucuresti str. yyy', 2000.00 );

Codurile de mai sus au adaugat urmatoarele date in tabelul angajati:

SQL> SELECT * FROM angajati
+----+----------+--------+--------------------+----------+
| ID | Nume   | Varsta | Adresa       | Salariu |
+----+----------+--------+--------------------+----------+
| 1 | Mihai  |   22 | Bucuresti str. xxx | 5000.00 |
| 2 | Alex   |   27 | Bucuresti str. yyy | 2000.00 |
+----+----------+--------+--------------------+----------+

Inserarea in tabel a informatiilor din alt tabel

Se poate sa inserati date dintr-un tabel in altul cu un simplu INSERT ca in exemplul de mai jos:

INSERT INTO primulTabel [(Coloana1, Coloana2, ... ColoanaN)] 
VALUES(SELECT Coloana1, Coloana2, ...ColoanaN FROM alDoileaTabel WHERE conditie)

 

Avem un cod de conduita.
Folosim cookie-uri pentru a oferi functionalitatile critice ale aplicatiei Invata-Programare. Folosim cookie-uri si pentru a analiza traficul, pentru care e nevoie de consimtamantul dvs. explicit.