Selectia

Comanda SELECT este folosita pentru a afisa informatiile stocate intr-un tabel dintr-o baza de date. Acest rezultat returnat se numeste set de rezultate (result-set).

SELECT Coloana1, Coloana2, ColoanaN FROM numeTabel;

In exemplul de mai sus vor fi afisate decat valorile coloanelor trecute in select. Daca doriti sa afisati toate datele din tabel folositi urmatoarea sintaxa:

SELECT * FROM numeTabel;

Exemplu

Presupunem ca avem urmatorul tabel angajati cu aceste informatii:

+----+----------+--------+--------------+-----------+
| ID | NUME   | VARSTA | ADRESA    | SALARIU  |
+----+----------+--------+--------------+-----------+
| 1 | Mihai  |  22 | Bucuresti  | 10000.00 |
| 2 | Alex   |  25 | Pitesti   | 1500.00 |
| 3 | George  |  23 | Cluj     | 2000.00 |
| 4 | Mircea  |  25 | Iasi     | 6500.00 |
+----+----------+--------+--------------+-----------+

Mai jos am scris o interogare ce va selecta decat coloanele ID, Nume si Salariu din tabelul angajati:

SELECT ID, NUME, SALARIU FROM angajati

Acest cod va avea urmatorul rezultat:

+----+----------+-----------+
| ID | NUME   | SALARIU |
+----+----------+-----------+
| 1 | Mihai  | 10000.00 |
| 2 | Alex   | 1500.00 |
| 3 | George  | 2000.00 |
| 4 | Mircea  | 6500.00 |
+----+----------+-----------+

Daca doriti sa selctati toate coloanele din tabelul angajati folositi urmatoarea interogare:

SELECT * FROM angajati;

 

Avem un cod de conduita.
Folosim cookie-uri pentru a oferi functionalitatile critice ale aplicatiei Invata-Programare. Folosim cookie-uri si pentru a analiza traficul, pentru care e nevoie de consimtamantul dvs. explicit.