Sintaxa SQL

Ca si in orice limbaj de programare si SQL are un anumit set de reguli ce trebuiesc respectate, acest set de reguli se numeste Sintaxa. In acest articol am sa va dau cateva exemple de sintaxa SQL.

Pentru inceput am sa va prezint operatiile de baza din SQL care incep toate cu urmatoarele cuvinte cheie SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER, DROP, CREATE, USE, SHOW si toate aceste expresii se termina cu punct si virgula (;).

Un lucru important ce trebuie tinut minte este faptul ca SQL este case insensitive, ceea ce inseamna ca SELECTinseamna acelasi lucru cu select, dar numele tabelelor sunt case sensitive.

Expresie Select:

SELECT coloana_1, coloana2....coloana_n FROM  nume_tabel;

 Expresie select distinct:

SELECT DISTINCT coloana_1, coloana2....coloana_n FROM  nume_tabel;

Expresie select cu clauza Where:

SELECT coloana_1, coloana_2....coloana_n FROM  nume_tabel WHERE conditie;

Clauzele AND si OR:

SELECT coloana_1, coloana_2....coloana_n FROM nume_tabel WHERE Conditie 1 {AND|OR} Conditie 2;

Clauza IN:

SELECT coloana_1, coloana_2....coloana_n FROM nume_tabel WHERE nume_coloana IN (val-1, val-2,...val-N);

Clauza BETWEEN:

SELECT coloana_1, coloana_2....coloana_n
FROM  nume_tabel
WHERE nume_coloana BETWEEN valoare_1 AND valoare_2;

Clauza LIKE:

SELECT coloana_1, coloana_2....coloana_n
FROM  nume_tabel
WHERE nume_coloana LIKE { Tipar_Cautat };

Clauza Order By:

SELECT coloana_1, coloana_2....coloana_N
FROM  nume_tabel
WHERE Conditie
ORDER BY nume_coloana {ASC|DESC};

Clauza Group By:

SELECT SUM(nume_coloana)FROM  nume_tabel
WHERE Conditie GROUP BY nume_coloana;

Clauza Count:

SELECT COUNT(nume_coloana) FROM  nume_tabel WHERE Contitie;

Clauza Having:

SELECT SUM(nume_coloana) FROM  nume_tabel WHERE Conditie
GROUP BY nume_coloana HAVING (conditie / functie aritmetica);

 Expresie Create Table:

CREATE TABLE numele_tabelului(
coloana_1 tip_de_date,
coloana_2 tip_de_date,
coloana_3 tip_de_date,
.....
coloana_n tip_de_date,
PRIMARY KEY( una sau mai multe coloane )
);

 Expresie Drop Table:

DROP TABLE nume_tabel;

Expresie de CREATE INDEX:

CREATE UNIQUE INDEX nume_index ON nume_tabel ( coloana_1, coloana_2,...coloana_N);

Expresie DROP INDEX:

ALTER TABLE nume_tabel DROP INDEX nume_index;

Expresie Truncate Table:

TRUNCATE TABLE nume_tabel;

Expresie Alter Table:

ALTER TABLE nume_tabel {ADD|DROP|MODIFY} nume_coloana {tip_date};

Expresie Alter Rename:

ALTER TABLE nume_tabel RENAME TO nume_nou_tabel;

Expresie Insert INTO:

INSERT INTO nume_tabel( coloana_1, coloana_2....coloana_N)
VALUES ( valoare_1, valoare_2....valoare_N);

Expresie UPDATE:

UPDATE nume_tabel SET coloana_1 = valoare_1, coloana_2 = valoare_2....coloana_N=valoare_N
[ WHERE Conditie ];

Expresie DELETE:

DELETE FROM nume_tabel WHERE {Conditie};

Expresie CREATE DATBASE:

CREATE DATABASE nume_baza_de_date;

Expresie DROP DATABASE:

DROP DATABASE nume_baza_de_date;

Expresie USE:

USE nume_baza_de_date;

Expresie COMMIT:

COMMIT;

Expresie ROLLBACK:

ROLLBACK;

 

Avem un cod de conduita.
Folosim cookie-uri pentru a oferi functionalitatile critice ale aplicatiei Invata-Programare. Folosim cookie-uri si pentru a analiza traficul, pentru care e nevoie de consimtamantul dvs. explicit.